PWB Grupa Szkoleniowa Spółka z o.o.

Cokolwiek zrobimy dla Ciebie możesz być pewien
że będzie to inwestycja w Twój rozwój a nie koszt.

Nasza Oferta

Co oferujemy

Zgodnie z naszą misją, chcemy być dla Ciebie partnerem, z którym będziesz chciał wspólnie budować swoją przewagę konkurencyjną. Jest to odpowiedzialne i  poważne zobowiązanie.

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres działań konsultingowo rozwojowych dla każdej Firmy planującej długoterminowy rozwój. Każdorazowo jest dostosowywana do potrzeb i oczekiwań Klienta. Nie mamy standardowej oferty „z połki” – bo wierzymy, że nie ma dwóch takich samych firm z takimi samymi potrzebami.

Dlatego też zachęcamy Cię do kontaktu z nami w celu omówienia Twoich potrzeb i oczekiwań względem naszej współpracy.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy stworzyć efektywne programy rozwojowe dla Twojej firmy. Zachęcamy Cię do kontaktu z nami. Aby Cię zachęcić poniżej prezentujemy w skrócie to w czym się specjalizujemy – kompleksowe i komplementarne usługi obejmujące m.in.:

Konsulting

Analiza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych dopasowanych do planów strategicznych i operacyjnych Twojej Firmy.

Szkolenia

Programy szkoleniowe stacjonarne oraz zdalne zarówno dla dedykowanej grupy odbiorców jak i dla grup otwartych

Assessment i Development

Badanie kompetencji kadry zarządzającej na każdym szczeblu organizacyjnym, dopasowane do specyfiki Twojej firmy.

Tajemniczy Klient

Badanie jakości obsługi Twoich Klientów przez Pracowników Sprzedaży jak i Pracowników Działów Obsługi Klienta

Aplikacje dedykowane

Projektowanie i tworzenie aplikacji dedykowanych dla Twojej Firmy wspierające procesy sprzedażowe, zarządcze i obsługowe.

Szkolenia e-learningowe

Wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi onlinowych do rozowju kompetencji Pracowników Twojej Firmy.

OFERTA

Konsulting

Aby wygrać na konkurencyjnym rynku potrzebne są dobre produkty, skuteczna sprzedaż i wysoka efektywność organizacyjna firmy. Jest to rzecz oczywista, o której wszyscy wiedzą lecz nie wszyscy wygrywają na rynku.

Gdzie kryje się sekret sukcesu? Odpowiedź jest jedna – w faktycznym wdrożeniu w życie wszystkich tych trzech elementów.

Nie znamy się na Twoich produktach ale z pewnością jesteśmy gotowi zaproponować Ci nasze usługi w zakresie zapewnienia skutecznej sprzedaży i wysokiej efektywności organizacyjnej.

Dlatego też, jeżeli jesteś zainteresowany (a) zbudowaniem lub reorganizacją struktur sprzedażowych lub zwiększeniem efektywność swojej firmy poprzez usprawnienie zarządzania – nasza oferta usług konsultingowych jest odpowiedzią na Twoje potrzeby.

Sprzedaż i zarządzania sprzedażą

skuteczną strategię sprzedażową i system sprzedaży – które zapewnią Ci przewagę dystrybucyjną nad konkurencją.

optymalną organizację struktur sprzedażowych – która będzie efektywna kosztowo i skuteczna sprzedażowo.

efektywne systemy motywacyjne dla Twoich sprzedawców i partnerów biznesowych – które wprost przełożą się na ich wyniki i lojalność.

system rozwoju i zarządzania kompetencjami sprzedawców – dzięki któremu będziesz stale rozwijał kompetencje swoich sprzedawców, zwiększając tym samym ich efektywność.

system wsparcia sprzedaży – który sprawi, że sprzedawcy będą lepiej pracowali i poświęcali czas na czynności sprzedażowe a nie administracyjne.

manuale sprzedażowe – które pomimo, że są częścią systemu wsparcia sprzedaży zasługują na specjalne wyróżnienie – bowiem dzięki nim Twoi sprzedawcy będą wiedzieli, co robić, jak sobie radzić z trudnościami a Ty będziesz miał pewność, że Twoi klienci obsługiwani są zgodnie ze zdefiniowanymi przez Ciebie standardami.

Value Proposition – czyli katalog korzyści dzięki, któremu Twoi klienci wewnętrzni i zewnętrzni wtbiorą Ciebie a nie Twoją konkurencją – wraz z odpowiednią segmentacją dzięki, której będziesz inwestował w najlepszych  i przyszłościowych Klientów.

systemy motywacyjne oraz programy lojalnościowe dla Twoich klientów – dzięki którym klienci będą lojalni wobec Ciebie.

standardy i procesy obsługi klienta – dzięki którym będziesz wiedział, że w zakresie minimalnych oczekiwań, co do obsługi klienta Twoja firma to monolit.

system segmentacji klientów – który pozwoli Ci koncentrować się na klientach, którzy generują największą marżę.

system rekrutacji i selekcji sił sprzedażowych – dzięki, któremu będziesz dobierał najlepszych a niekorzystne zjawisko rotacji kadry ograniczysz do minimum.

program wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych – zarówno w zakresie pozyskiwania oraz utrzymywania relacji z klientami, jak i zarządzania sprzedażą oraz sprzedawcami.

Zapewnienie efektywności organizacyjnej

efektywną strukturę organizacyjną w Twojej firmie – która wspierać będzie procesy biznesowe gdzie podział zadań i odpowiedzialności będzie jasny.

nowoczesne systemy zarządcze – dzięki którym zarówno pracownicy jak i cała organizacja zorientowani będą na rezultat, na odpowiednie  działanie i efektywność.

systemy motywacyjne dla Twoich pracowników – które przełożą się wprost na wyniki działalności.

system zarządzania informacją w firmie, w tym w szczególności informacją zarządczą oraz efektywny obieg informacji – które pozwolą Tobie i wszystkim pracownikom mieć dostęp do najważniejszych informacji z punktu widzenia efektywności działania.

efektywne systemy raportowe – które będą źródłem pozyskiwania cennych informacji z rynku oraz z wewnątrz organizacji, podstawą do obiektywizacji oceny działań i planowania działalności oraz narzędziem motywacyjnym dla osób raportujących.

system rozwoju i zarządzania kompetencjami pracowników – dzięki któremu będziesz stale zwiększać efektywność Twoich pracowników aby ograniczysz rotację kadry.

opis stanowisk wraz z wymaganiami stanowiskowymi oraz system zarządzania uprawnieniami – dzięki, którym będziesz mieć pewność, że wszyscy Twoi pracownicy wiedzą za co odpowiadają i co mają robić, posiadasz odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu.

wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych i logistycznych w celu optymalizacji Twojej działalności, w szczególności obniżenia kosztów funkcjonowania i usprawnienia procesów.

efektywnego systemu zarządzania zmianą oraz projektami w Twojej firmie – dzięki któremu będziesz mógł działać elastycznie i dynamicznie. Nowe projekty będą wdrażane sprawnie, przy zminimalizowanym ryzyku zakłócenia bieżącej działalności Twojej firmy.

OFERTA

Szkolenia

W dzisiejszym świecie, kto nie idzie do przodu ten się cofa. Coraz większe wymagania Klientów, coraz większe wymagania właścicieli i Szefów, wreszcie coraz aktywniejsza i agresywniejsza konkurencja – taka jest rzeczywistość biznesowa.

Aby jej sprostać należy mieć najlepszych ludzi i stale dbać o ich rozwój. Jednym z elementów wspierających ten proces są szkolenia – szkolenia, które są praktyczne, inspirujące i nastawione na rezultaty biznesowe. Właśnie takie szkolenia chcemy Ci zaoferować.

Nasza metodologia szkoleniowa

Dostarczamy tylko to, co szkoleni mogą zastosować w praktyce – przez co rozumiemy dostarczenie wiedzy i umiejętności przeselekcjonowanej tak, aby mogła być zastosowana natychmiast przez szkolonych i co najważniejsze – z wymiernymi rezultatami.

Minimum teorii – czyli prowadzenie szkoleń w formie ćwiczeń i dyskusji moderowanych z ograniczeniem części wykładowych do absolutnego minimum.

Praca od szczegółu do ogółu – przez co rozumiemy metodę prowadzenia szkolenia, w której najpierw dyskutujemy o przypadkach z życia wziętych, z którymi zetknęli się szkoleni, a następnie na tej podstawie formułujemy zasady, którymi winni się kierować.

Namacalne efekty – co oznacza, że uczestnicy są współtwórcami powstających wtrakcie szkolenia konkretnych materiałów, które mogą zastosować w praktyce swojej pracy zawodowej.

Ćwiczenie w rzeczywistości zawodowej – czyli przygotowanie wszystkich ćwiczeń, tekstów i przykładów na bazie sytuacji, z którymi szkoleni mogą się spotkać w ich pracy codziennej.

Stałe doskonalenie umiejętności – czyli maksymalnie duża liczba ćwiczeń oraz przygotowanie materiałów do samodzielnej pracy uczestników po szkoleniu (przykładowo w formie arkuszy doskonalenia umiejętności).

Indywidualne konsultacje – czyli możliwość indywidualnego omówienia problemów i zagadnień związanych z pracą zawodową uczestnika z trenerem po szkoleniu lub w trakcie przerw.

Różnorodność form szkoleniowych – czyli możliwość uzupełnienia szkoleń klasycznych szkoleniami e-learningowymi, e-testingiem, manualami i innymi narzędziami w celu zwiększenia skuteczności i szybkości nabywania umiejętności przez szkolonych.

Przykładowa oferta szkoleniowa

Warunkiem skuteczności szkolenia jest dopasowanie programu do aktualnej sytuacji, potrzeb szkoleniowych uczestników i celów biznesowych firmy.

Poniżej przedstawiamy w formie hasłowej zagadnienia merytoryczne, które znajdują się w naszym portfolio szkoleń.

Sprzedaż i rozwój osobisty

Zarządzanie - szkolenia menadżerskie

OFERTA

Assessment i Development

Na dzisiejszym konkurencyjnym i szybko zmieniającym się rynku kluczową kwestią jest dobór odpowiedniej kadry. Dlatego też wspólnie z naszymi Klientami realizujemy sprawdzony i skuteczny proces selekcji najlepszych kandydatów – Assessment Center oraz proces analizy i mapowania kompetencji obecnych pracowników – Development Center.

Assesment Center

Proces rekrutacji wykorzystujący metody AC pozwala na zebranie w jednakowych warunkach informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawach jego uczestników. Dzięki swojej wielowymiarowości, różnorodności kryteriów i narzędzi oraz jednoczesnej oceny kandydatów przez kilku doświadczonych obserwatorów wybór odpowiedniego kandydata staje się bardziej obiektywy niż podczas zwykłego procesu rekrutacji.

Assessment Center uważany jest za najbardziej skuteczną metodę trafnego dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy. Proces rekrutacji z wykorzystaniem metod i zadań Assessment Center obrazuje poniższy schemat:

Korzyści z przeprowadzenia Assessment Center:

indywidualizacja i standaryzacja procesu rekrutacji w oparciu o potrzeby i wymagania Klienta,

możliwość zdefiniowania przez Klienta kluczowych badanych kompetencji oraz określenie ich istotności (wag),

dopasowanie formy i zakresu zadań AC do wymogów i możliwości Klienta,

przygotowanie zadań AC w rzeczywistości zawodowej Klienta,

AC prowadzony jest przez doświadczonych asesorów – praktyków gwarantujące rzetelną ocenę,

przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami zawierający plik analityczny pozwalający samodzielnie wagować zdefiniowane wcześniej kompetencje,

Development Center

Ciągły rozwój kompetencji pracowników dający przewagę konkurencyjną na rynku to jedno z zadań nowoczesnego przedsiębiorstwa. Dopasowanie odpowiednich pracowników do odpowiednich zadań i stanowisk to ważne i odpowiedzialne zadanie każdego zarządzającego.

Development Center to rozbudowany proces oceny potencjału i możliwości rozwoju kompetencji swoich pracowników. W wielu przypadkach jest traktowany jako pierwszy krok przed zaprojektowaniem systemu szkoleniowego w firmie. Proces rozwoju kompetencji z wykorzystaniem metod i zadań Development Center obrazuje poniższy schemat:

Korzyści z przeprowadzenia Development Center:

indywidualizacja i standaryzacja procesu rozwoju kompetencji pracowników w oparciu o potrzeby i wymagania Klienta,

możliwość zdefiniowania przez Klienta kluczowych badanych kompetencji oraz określenie ich istotności (wag),

dopasowanie formy i zakresu zadań DC do wymogów i możliwości Klienta,

przygotowanie zadań DC w rzeczywistości zawodowej Klienta,

DC prowadzony jest przez doświadczonych asesorów – praktyków gwarantujące rzetelną ocenę,

przygotowanie indywidualnych raportów dla każdego z uczestników,

przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami rozwojowymi zawierający plik analityczny pozwalający samodzielnie wagować zdefiniowane wcześniej kompetencje,

przygotowanie programów szkoleniowych na bazie wyników DC.

OFERTA

Tajemniczy Klient

W teorii wszystkim pracownikom i sprzedawcom zależy na jak najlepszej obsłudze Klienta i każdy robi wszystko, co w jego mocy, żeby Klient był usatysfakcjonowany i zadowolony … w teorii.

W praktyce niestety bywa bardzo różnie. Zderzamy się z bardzo różnymi zjawiskami, które sprawiają, że obsługa Klienta, odbiega zdecydowanie od założonego przez nas standardu jakościowego np.:

Bez względu na to, jaka jest przyczyna skutek zawsze jest ten sam – Klient nie ma poczucia, że jest ważny, oczekiwany, dobrze obsłużony i poinformowany – co w konsekwencji oznacza niechęć do kolejnego zakupu, a po stronie firmy – BRAK SPRZEDAŻY.

Dlatego też proponujemy naszym Klientom znakomite narzędzie, badające rzeczywisty, a nie deklarowany przez pracowników lub sprzedawców poziom jakości obsługi Klienta – BADANIE TAJEMNICZY KLIENT.

Korzyści z zastosowania Tajemniczego Klienta

Poznasz prawdziwy obraz sytuacji – nasi ankieterzy nie oceniają i nie interpretują, stwierdzają jedynie fakty i opisują zdarzenia oraz zachowania, które miały miejsce podczas obsługiwania ich. Nie będziesz musiał słuchać deklaracji, jak dobrze obsługiwany jest każdy Klient – poznasz prawdę

Zrozumiesz prawdziwe mechanizmy i przyczyny zakupu lub jego braku – im bardziej brakuje sprzedawcy motywacji lub umiejętności do sprzedaży, tym bardziej zwala winę na nieatrakcyjność produktu/usługi lub ich cenę. Dzięki TK dowiesz się gdzie tak naprawdę leży przyczyna niezadawalającej sprzedaży – czy w Twoim produkcie/usłudze i jego cenie, czy też w źle poprowadzonej rozmowie sprzedażowej lub … w fakcie, że produkt/usługa nie zostały w ogóle zaprezentowane Klientowi.

Będziesz mógł podjąć odpowiednie i efektywne działania – widząc sprzedaż z perspektywy Klienta poznasz prawdziwy mechanizm zakupu i będziesz mógł podjąć odpowiednie działania np. wdrożyć standardy pracy sprzedawcy, wdrożyć odpowiedni system szkoleń lub system motywacyjny, dobrać odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska sprzedażowe lub obsługowe, odpowiednio ukierunkować Menedżerów Sprzedaży w swojej pracy, wdrożyć skuteczne działania marketingowe etc. Katalog działań jest bardzo szeroki – najważniejsze, żeby wybrać te, które trafią w sedno problemu. Wyniki TK stanowią bazę do podjęcia właściwych decyzji i działań.

Otrzymasz narzędzie do indywidualnej oceny – każdą z ankiet możesz wykorzystać do przeprowadzenia rozmowy menedżerskiej z badanym, możesz na jej podstawie nagradzać/wyciągać wspólnie wnioski, możesz organizować konkursy sprzedażowe powiązane z wynikami ankiet, badania mogą być narzędziem do wspólnego określania potrzeb rozwojowych, szkoleniowych, ścieżki rozwoju.

Dlaczego powinieneś skorzystać z naszej usługi TK?

Jak to już niejednokrotnie podkreślaliśmy jesteśmy firmą nastawioną na praktyczne rozwiązania i maksymalną efektywność. Przeprowadzając wspólnie z nami badania TK zyskasz:

Pewność, że badanie będzie diagnozowało kluczowe czynniki – jesteśmy praktykami, którzy zarówno sprzedawali, zarządzali sprzedażą jak i mają ogromne doświadczenie szkoleniowe. Dzięki temu w badaniach koncentrujemy się na analizie kluczowych czynników mających wpływ na zakup przez Klienta i budowanie poczucia profesjonalnej obsługi.

Wiarygodność wyników – ponieważ posiadamy sprawdzone know-how dotyczące zarówno metodologii przeprowadzania badania, jak i scenariuszy sytuacji zakupowych. Dodatkowo nasi ankieterzy to sprawdzone i odpowiedzialne osoby, mające świadomość, że ich działanie będzie miało wpływ na wyciągnięcie odpowiednich wniosków z badania. Zapewniamy jak najdokładniejsze odwzorowanie ścieżki postępowania zwykłego klienta firmy i elastyczność oraz odpowiednią reakcję na niestandardowe zachowania sprzedawcy lub nieprzewidywalne sytuacje w trakcie obsługi.

Pełne dostosowanie do Twoich potrzeb i sytuacji Twojej firmy – dzięki zastosowaniu różnych form badania np. badań telefonicznych, wizyt bezpośrednich w punktach sprzedaży lub obsługi Klienta, badania porównawczego konkurencji (benchmarking), badania potencjalnego zakupu, jak i realnego zakupu (dostosowanego do specyfiki branży). Do każdego Klienta podchodzimy bardzo indywidualnie i dedykujemy zarówno treść, jak i formę badania do jego celu i sytuacji bieżącej firmy.

Pełne zaufanie do wyników badania – ponieważ wszystkie wizyty są nagrywane i odpowiednio archiwizowane, dzięki czemu nie ma żadnych wątpliwości, co do tego, jak naprawdę wyglądała obsługa Klienta i jak się zachowywał sprzedawca/pracownik obsługujący.

Szybkość i szeroki zasięg badania – dzięki temu, że dysponujemy ankieterami w większości większych miast w Polsce, a wszystkie wyniki są w bardzo szybkim czasie rejestrowanej w naszej aplikacji.

Odpowiednio przedstawioną informację zwrotną wraz z kluczowymi wnioskami – w postaci raportu zawierającego syntetykę wyników i wnioski z badań, wraz z możliwością dostępu do wyników każdego pojedynczego badania.

OFERTA

Dlaczego warto inwestować w technologię

„First business, then technology” – to amerykańskie powiedzenie biznesowe nigdy nie traci na aktualności. Jako PWB jesteśmy również przekonani, że technologia musi być w służbie biznesu a nie odwrotnie.

Dlatego też oferujemy naszym Klientom rozwiązania informatyczne, które są dedykowane i dopasowane bezpośrednio do ich procesów biznesowych a ich wdrożenie gwarantuje szybki zwrot z inwestycji.

Zamawiając u nas aplikację możesz być pewny, że to nasza aplikacja „dopasuje się” do funkcjonowania i specyfiki Twojej firmy a nie odwrotnie.

Wiemy o tym, że podejmując decyzję o zakupie oprogramowania masz zdefiniowane cele – usprawnić funkcjonowanie procesów, zmniejszyć koszty i zwiększyć efektywność Twojej pracowników oraz firmy. W praktyce oznacza to, że głównym celem wdrożenia aplikacji jest zmiana procesów na bardziej efektywne i w tym zakresie muszą one ulec modyfikacji lub powstaną zupełnie nowe.

Tworząc aplikację będziemy służyli Ci pomocą consultingową od fazy projektowej do zakończenia wdrożenia.

Technologia

Jako osoby z doświadczeniem biznesowym, jak również z doświadczeniem związanym z opracowywaniem i wdrażaniem aplikacji wspierających funkcjonowanie firm proponujemy te rozwiązania, które są naszym zdaniem przyszłościowe, łatwe w użytkowaniu i administrowaniu oraz elastyczne w dostosowywaniu się do zmieniających się realiów rynkowych.

Dlatego też proponujemy naszym Klientom aplikacje działające w technologii on-line.

Zalety takich aplikacji to:

Mobilność Internet daje nam dzisiaj wręcz nieograniczone możliwości korzystania z aplikacji w dowolnym miejscu na świecie przez 24 godziny na dobę. Tworząc aplikacje on-line – dajemy Ci dostęp do kluczowych informacji wtedy, kiedy tego potrzebujesz.

Lekkość Technologia wykonania aplikacji w dużej mierze determinowana jest możliwościami sprzętowymi urządzeń, na których będzie uruchamiana. Jesteśmy w stanie stworzyć aplikacje, które dzięki swojej lekkości będą szybko działały zarówno na laptopie wyposarzonym w łącze bezprzewodowe jak i telefonie komórkowym.

Niezawodność Aplikacje dzięki temu, że są instalowane centralnie na serwerze są praktycznie niezawodne. Dzięki kopią bezpieczeństwa, mozliwości szybkiej zmiany i korekty oprogramowania, każda aktualizacja lub drobna zmiana widoczna jest przez użytkowników praktycznie natychmiast po jej wdrożeniu.

Nasze produkty i usługi

Zakres naszych produktów i usług obejmuje tworzenie i administrowanie aplikacjami:

sprzedażowymi – czyli służącymi do kontaktu z Klientami, zarządzania procesami prospectingowymi (poszukiwania i zdobywania nowych klientów), samym procesem sprzedaży (ofertowanie, negocjacje etc), obsługi po-sprzedażowej, segmentacji Klientów jak również elementów CRM (zarządzania relacją z Klientem).

back-office – czyli wspierającymi Twoją działalność produkcyjną oraz usługową.

rozliczeniowymi – czyli służącymi do rozliczeń finansowych lub innych.

administracyjnymi – czyli służącymi do zarządzania kosztami i majątkiem firmy.

zarządczymi – czyli wspierającymi systemy zarządcze w firmie, systemy raportowania działalności, dostarczające informacji zarządczej.

OFERTA

e-learning i blended learning

Informatyzacja oraz rozwój infrastruktury informatycznej daje nam wszystkim coraz większe możliwości biznesowe. Dotyczy to również szkoleń. Szkolenia e-learningowe nie są już tylko prezentacją i czytaniem z ekranu.

Nowoczesny e-learning to bardzo interaktywne, ciekawe i skuteczne metody dydaktyczne obejmujące zarówno szkolenia, interakcje pomiędzy uczestnikami, naukę poprzez zabawę jak i e-testing, czyli możliwości weryfikacji wiedzy i umiejętności.

Kiedy e-learning jest efektywny?

Klasyczny e-learning znajduje szczególnie zastosowanie w sytuacji, gdy:

Wiedza, którą dostarczasz swoim pracownikom dotyczy standardowych procedur, np. obsługa systemów informatycznych, stanowiskowa instrukcja pracy etc.

Masz dużą rotację pracowników np. na call centre.

Masz dużą rotację pracowników np. na call centre.

administracyjnymi – czyli służącymi do zarządzania kosztami i majątkiem firmy.

E-learning jest rozwiązaniem, który zaoszczędzi Twój budżet i zwiększy efektywność szkoleń.
Skontaktuj się z nami a doradzimy Ci zastosowania e-learnigu w Twojej firmie.

Blended learning

Blended learning jest stosunkowo nową formą nauczania i jednocześnie najbardziej efektywną. Łączy on w sobie zalety klasycznych szkoleń, coachingu i szkoleń e-learningowych, skutecznie eliminując wady i słabości wszystkich tych systemów.

Blended learning jest kompleksowym programem układanym każdorazowo pod potrzeby klienta. Składa się ze szkoleń klasycznych, szkoleń e-learningowych, warsztatów, coachingu, usług mentorskich oraz e-testingu.