PWB Grupa Szkoleniowa Spółka z o.o.

O FIRMIE

Kim Jesteśmy

PWB Grupa Szkoleniowa Sp. z o.o. powstała w 2010 roku.

W chwili obecnej jesteśmy najbardziej wyspecjalizowaną firmą szkoleniową w zakresie efektywnych szkoleń dla sektora ubezpieczeniowego oraz finansowego w Polsce (wg. informacji przekazywanych nam przez naszych Klientów).

Naszymi Klientami jest kilkadziesiąt Zakładów Ubezpieczeń, kilka Banków oraz instytucji finansowych a w prowadzonych przez nas szkoleniach uczestniczyło już kilka tysięcy osób – począwszy od członków Zarządów, przez Dyrektorów Oddziałów, Menedżerów Sprzedaży, pracowników pionów obsługi Klienta, aż na Agentach Ubezpieczeniowych czy Doradcach Klientów kończąc.

"Naszym celem jest aby Klienci widzieli w nas partnera, z ktróym chcą wspólnie budować
swoją przewagę konkurencyjną."

Jesteśmy skuteczni i pragmatyczni a nasze doświadczenie wynikające z przeszłości zawodowej, doświadczenia w prowadzeniu działalności agencyjnej oraz obecnie prowadzonej działalności szkoleniowej, w połączeniu z wartościami, w które wierzymy gwarantują naszym Klientom usługi o najwyższej jakości – wyspecjalizowane, dedykowane, praktyczne i efektywne szkolenia oraz programy rozwojowe.

W naszej pracy patrzymy na świat oczami naszych Klientów zapewniając usługi odpowiadające ich potrzebom.
Chcemy być partnerem, z którym nasi klienci zwiążą się na długi czas, polecając nas swoim partnerom biznesowym.

Specjalizujemy się w rozwiązaniach dedykowanych dla sektora ubezpieczeniowego i finansowego aczkolwiek na liście naszych Klientów znajdują się również firmy z innych branż.

Powody dla których warto podjąć współpracę z Nami oraz szczegóły naszej oferty i informacje o naszych specjalizacjach znajdziesz poniżej

O FIRMIE

Nasi Trenerzy

Firma to ludzie – każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że o wartości firmy świadczą ludzie w niej pracujący. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci nasz największy kapitał – ludzi, którzy tworzą PWB Grupę Szkoleniową.

Wszyscy nasi trenerzy to osoby z dużym doświadczeniem zawodowym i biznesowym. Byli sprzedawcami, menadżerami niższego i wyższego szczebla zarządczego, kierowali własnymi firmami, tworzyli programy rozwojowe dla małych i dużych firm sektora ubezpieczeniowego i finansowego, szkolili sprzedawców, menadżerów, dyrektorów jak również prowadzili programy konsultingowe i doradcze dla zarządów i właścicieli firm.

Zapraszamy Cię do zapoznania się z sylwetkami naszych trenerów.

Wiedza i doświadczenie zawodowe naszych Trenerów przekłada się na praktyczność i profesjonalizm prowadzonych szkoleń.

Patrycjusz Kowalski Trener/Coach Założyciel firmy

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi, jak również sprzedawca z krwi i kości osiągający doskonałe wyniki w sprzedaży przede wszystkim produktów finansowo-ubezpieczeniowych.

Zwykształcenia ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wiedzę swoją uzupełnił o podyplomowe studia w Gdańskiej Akademii Bankowej oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów uzyskując dyplom w zakresie studiów menadżerskich Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w branży ubezpieczeniowej. Pracował jako agent ubezpieczeniowy oraz menedżer zespołu w Nationale-Nederlanden oraz Commercial Union
(w latach 1997-2001), tworzył i zarządzał grupą Infotrenerów w Regionie Gdańskim Commercial Union (w latach 2001-2002). W 2002-2004 roku pełnił funkcję Menedżera Projektu PEGAZ oraz Kierownika Działu Rozwoju Systemów Sprzedaży w Biurze Sprzedaży STU Ergo Hestia S.A.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi:

 • sprzedaż produktów finansowo-ubezpieczeniowych,
 • budowanie struktur sprzedaży poprzez rekrutację, selekcję oraz przygotowanie do prac agentów ubezpieczeniowych,
 • szkolenie oraz coaching sprzedawców z doskonalenia technik sprzedaży oraz procesu sprzedaży,
 • prowadzenie Development oraz Assessment Center,
 • zarządzanie grupą sprzedawców, odpowiedzialność za realizację planów sprzedażowych,
 • zarządzanie projektami sprzedażowymi,
 • zarządzanie firmą sprzedażową.

Obecnie Wiceprezes Zarządu firmy PWB Grupa Szkoleniowa Spółka z o.o. oraz konsultant – trener. Specjalizuje się w szkoleniach agentów ubezpieczeniowych oraz menadżerów. Projektuje i tworzy dedykowane rozwiązania informatyczne wspierające pracę zarówno małych przediębiorstw jak i dużych korporacji.

 

Julita Popiołek Trener/Coach

Julita jest konsultantem, trenerem i coachem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów w obszarach zarządzania organizacją, zasobami ludzkimi i sprzedażą. Od kilku lat również nauczycielem akademickim na kierunkach Zarządzanie i Psychologia w biznesie. Kształci kadrę menadżerską nowej generacji w zwinnym zarządzaniu i przywództwie organizacji uczących się.

Pasjonuje się współtworzeniem wraz z Klientami biznesowego środowiska, które prawdziwie wspiera rozwój ludzi na poziomach emocjonalnym, intelektualnym i finansowym.

Jej intencją jest rozwój zwinności organizacji uczących się, które osiągają rezultaty dzięki współpracy, współtworzeniu i innowacji. Wierzy, że zwinność jest brakującym elementem łączącym efektywność z komfortem i poczuciem dobrostanu.

Na przestrzeni 20 lat pracowała z ponad 8500 ludzi w strukturach korporacyjnych i z ponad 200 organizacjami sektora MŚP. Współtworzyła i prowadziła projekty dla PZU, PZU Życie, Concordia, Warta, Santander, ING, Aviva, Generali. Jedne z najcenniejszch doświadczeń i osiągnięć w roli konsultanta i coacha zespołowego przyniósł jej udział w innowacyjnym, edukacyjnym projekcie – Akademia Kształtowania Przestrzeni IKEA. Julita zaprojektowała i poprowadziła w latach 2012- 2018 trzy programy z dofinansowaniem unijnym dla firm z sektora MŚP „Fundamenty Efektywności”, „Eko-logiczny wybór” i „Mistrzowie Strategii”.

Jest absolwentką studiów magisterskich na wydziale Doradzwa i Coachingu CDV w Poznaniu oraz trenerem i coachem zwinności behawioralnej Agile Profile.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi:

 • szkolenia, coaching grupowy i zespołowy, executive coaching, mentoring, facylitacja,
 • projekty transformacji kultury organizacyjnej i zarządczej organizacji biznesowych i edukacyjnych w kierunku organizacji żyjącej, uczącej się i adaptatywnej, pokoleniowych, społecznych i środowiskowych,
 • opracowuje programy studiów na uczelniach wyższych w obszarze zarządzania i przywództwa regeneratywnego,
 • projekty międzynarodowe – międzykulturowa wymiana wiedzy i know how,
 • współpraca z uczelniami wyższymi – projekty łączące biznes i edukację,
 • tworzenie aplikacji i platform edukacyjno- wdrożeniowych 
 
Odnajduje się tam, gdzie rodzą się wyzwania naszych klientów i partnerów, dostosowując treści i formy edukacyjne do potrzeb człowieka, zespołu i organizacji. 
Dzięki różnorodnym talentom, zasobom oraz sieciom kontaktów potrafi kreować środowisko, które inspiruje do uczenia się, współpracy i współtworzenia. 
Jej celem jest adaptacja do zmian i rozwój poprzez tworzenie innowacji dzięki inteligencji kolektywnej. 
 

Bartłomiej Wujec Trener/Coach Założyciel firmy

Menedżer z doświadczeniem w sprzedaży, zarządzaniu sprzedażą, underwrittingu produktowym jak i obsługą po-sprzedażową w branży ubezpieczeniowej. Swoje doświadczenia zdobywał zarówno jako pracownik „pierwszej linii” jak i pracownik centrali.

W swojej karierze zawodowej współpracował bezpośrednio z pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz zarządzał małymi jak i bardzo dużymi zespołami sprzedażowymi. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, uzupełnił swoje wykształcenie o wiedzę związaną z zarządzaniem w biznesie uzyskując tytuł Master of Business Administration Dominican University z Chicago.

Począwszy od 1999 r. przechodził przez poszczególne szczeble kariery, od szeregowego pracownika merytorycznego w oddziale terenowym, do stanowiska Dyrektora Sprzedaży w Centrali dwóch firm, z pierwszej trójki największych ubezpieczycieli polskich tj. STU Ergo Hestia S.A. oraz STU Ergo Hestia na Życie S.A. (w latach 2002-2004) a także TUiR Warta S.A. oraz TUiR Warta na Życie S.A. (w latach 2004-2006).

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi:

 • zarządzanie sprzedażą wraz z centralnymi i terenowymi strukturami sprzedażowymi,
 • kształtowanie polityki współpracy ze sprzedawcami oraz systemów wspierających i motywacyjnych a także obsługą po-sprzedażową pośredników,
 • zarządzanie zespołami ludzkimi, w tym między innymi budowanie zespołu, rekrutację i selekcję,
 • budowanie systemów motywacyjnych i zarządczych.
 • zarządzanie projektami, w tym między innymi wdrażanie projektów reorganizacyjnych, systemów obiegu informacji i komunikacji wewnętrznej,
 • prowadzenie Development oraz Assessment Center,
 • współtworzenie strategii produktowych, marketingowych oraz systemów obsługi Klientów,
 • zarządzanie procesami rozliczeniowymi.

Obecnie niezależny konsultant, trener, coach. Specjalizuje się w projektach ukierunkowanych na zwiększanie efektywności sprzedaży i zarządzania sprzedażą, efektywną komunikacją w biznesie oraz budowanie efektywnych struktur i procesów zarządczych.

Olga Zawada Trener/Coach

Menadżer zespołu, trener, konsultant, doradca firm w obszarach zarządzania sprzedażą.

Z wykształcenie ekonomistka, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie) oraz Kolegium Zarządzania i Finansów przy Szkole Głównej Handlowej (studia doktoranckie). Absolwentka Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Doświadczenie zarządcze zdobyła w międzynarodowej firmie z branży finansowej, gdzie zarządzała zespołem 11 trenerów regionalnych. Doświadczenie z zakresu sprzedaży zdobyła w firmach z branży detalicznej dóbr luksusowych. Szkoleniami zajmuje się od 2003 roku, początkowo jaki trener wewnętrzny Ergo Hestia, od 2007 jako freelancer.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi:

 • opracowanie oraz wdrażanie wielomodułowych cyklów szkoleniowych tworzonych pod potrzeby branży i klienta, przede wszystkim firm z branży finansowej oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • opracowanie, wdrażanie oraz przeprowadzenie badań tajemniczego klienta,
 • zarządzanie projektami szkoleniowymi z zakresu sprzedaży oraz zarządzania,
 • zarządzanie zespołem trenerskim,
 • doradztwo w zakresie tworzenia systemów motywacyjnych, ścieżek karier, systemów ocen w strukturach sprzedażowych,
 • sprzedaż dedykowanych programów szkoleniowych.
 

Obecnie konsultant i trener PWB Grupa Szkoleniowa Sp. z o.o.

Ireneusz Osiński Trener/Coach

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży oraz zarządzaniu zespołami sprzedażowymi głównie w instytucjach finansowych.

Z wykształcenia psycholog, dodatkowo ukończył podyplomowe studia menedżerskie w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi na wydziale Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. Począwszy od 1997 roku przeszedł całą ścieżkę kariery w dużych korporacjach finansowych od poziomu szeregowego sprzedawcy do funkcji Dyrektora Sprzedaży.

Doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w branży bankowej i ubezpieczeniowej. Pracował z doskonałymi wynikami jako agent ubezpieczeniowy w Nationale-Nederlanden i Commercial Union (1997-2001), Menedżer Zespołu, Szef Regionu i Dyrektor Sprzedaży w Raiffeisen Bank Polska S.A. (2001 – 2007), Dyrektor Regionu w Nationwide TU na Życie S.A. (2003) oraz Dyrektor Regionu w Banku Zachodnim WBK S.A. (2005-2006).

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi:

 • sprzedaż produktów finansowych i ubezpieczeniowych,
 • budowanie i zarządzanie strukturami sprzedaży,
 • szkolenie z zakresu doskonalenia technik sprzedaży oraz procesu sprzedaży,
 • realizację i kreowanie celów biznesowych,
 • wdrożenie nowych produktów w sieć sprzedaży,
 • zarządzanie projektami,
 • projektowanie i zarządzanie procesami biznesowymi.

 

Obecnie konsultant i trener PWB Grupa Szkoleniowa Sp. z o.o. specjalizujący się w psychologii sprzedaży oraz obsłudze Klienta.

Fundator i Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Talentów „FILMPRESSMEDIA 21”. Certyfikowany coach LMI oraz właściciel wielu ciekawych marek, pomysłów i biznesów.